Конспект по български език и литература- ООП

10. клас

Български език

 1. Правописна норма
 2. Граматични норми
 3. Пунтуационна норма
 4. Лексикална норма
 5. Есе по граждански проблем

                                             Литература

 1. Иван Вазов. „Епопея на забравените“. „Левски“
 2. Иван Вазов. „Под игото“
 3. Алеко Константинов. „Бай Ганьо се върна от Европа“
 4. Пенчо Славейков. „Cis moll“
 5. Пейо Яворов. „Арменци“, „Две хубави очи“, „В часа на синята мъгла“
 6. Димчо Дебелянов. „Да се завърнеш в бащината къща…“
 7. Елин Пелин. „Гераците“
 8. Гео Милев. „Септември“
 9. Христо Смирненски. „Зимни вечери“
 10. Атанас Далчев. „Повест“
 11. Йордан Йовков. „Индже“, „Албена“
 12. Никола Вапцаров. „Писмо“
 13. Димитър Димов. „Тютюн“
 14. Николай Хайтов. „Дърво без корен“
 15. Йордан Радичков. „Нежната спирала“

Конспект                                                                                          по български език и литература- ООП

11. клас

Български език

 1. Правописна норма
 2. Граматични норми
 3. Пунтуационна норма
 4. Лексикална норма

Литература

 1.  Димитър Талев. „Железният светилник“
 2.  Алеко Константинов. „Бай Ганьо“ –  фейлетонът „Бай Ганьо журналист“
 3.  Станислав Стратиев.„Балкански синдром“
 4.  Иван Вазов. „Епопея на забравените“ – „Паисий
 5.  Никола Вапцаров. „История“
 6. Йордан Радичков.„Ноев ковчег“
 7.  Христо Ботев. Стихотворението „Борба“
 8. Елин Пелин. Разказът „Андрешко“
 9.  Христо Смирненски. „Приказка за стълбата“
 10. Христо Ботев. „До моето първо либе“
 11. Иван Вазов. „Новото гробище над Сливница“
 12. Емилиян Станев. „Крадецът на праскови“
 13. Иван Вазов. Одата „При Рилския манастир“
 14. Пейо Яворов. „Градушка“
 15. Пенчо Славейков. Лирическите миниатюри в „Сън за щастие“ . „Спи езерото“

Конспект                                                                                          по български език и литература-ЗП

12. клас

Български език

1. Езикът като средство за общуване. Дискурсът

2. Езикът като система: езиковия знак

3. Отношения между езиковите единици от различните езикови равнища

4. Подготвяне на набор от текстове документи

Литература

1.Оптимистичната визия за „пристъпа величествен на роба” в поезията на

Христо Смирненски

2.Умиращите полутонове на живота в „Старият музикант” на Христо Смирненски

3.Светът на предметите и на екзистенциалните дилеми в творчеството на Атанас Далчев

4.Между нощта и рая…./”Септември” на Гео Милев/

5.Копнежът по волност в поезията на Елисавета Багряна

6.Грешната, вечната и святата в „Потомка” на Елисавета Багряна

7.Измеренията на добротата у „малкия” човек в разказа „Серафим”на Йордан Йовков

8.Проблемите за любовта и смъртта, за греха,изкуплението и възмездието в „Шибил” на Йовков

9.Романтиката и мечтата в стихотворението „Вяра” на Никола Вапцаров

10.Екзистенциалните измерения на персонажите в „Тютюн”: Борис и Ирина /”Тютюн” на Димитър Димов/

11.Родът, личността и историята в романа „Железвият светилник” на Димитър Талев

Конспект                                                                                          по български език и литература-ЗИП

12. клас

Български език

 1. Дискурс-начин на изграждане
 2. Подбор и съчетаване на езикови средства
 3. Умение за създаване на аргументативен текст

4. Видове стилове. Речева ситуация

5. Езиковият изказ в различните типове ситуации –нови знания

6. Съдържание на интерпретативното съчинение

      7. Конкурсно есе – особености

      8. Резюме на текст

Литература

 1. Символизъм и постсимволизъм
 2. Авангардът в Европа и у нас. Експресионизъм –Гео Милев
 3. Експресионизмът в поемата „Септември“
 4. Реабилитация на предметността – Атанас Далчев
 5. Алиенацията-проблем на модерния човек
 6. „Вечната и святата“ – образ и и мотиви в поезията на Багряна
 7. Хуманизмът в творчеството на Йовков
 8. Силата на красотата в творчеството на Йовков
 9. Между утопии и универсални ценности –  поезията на Вапцаров
 10. „Песните” за човешкото в поезията на Вапцаров
 11. Добавените герои в романа „Тютюн“
 12. „Под властта на парите и славата“– дискусия
 13. Патриархалност и ренесансов дух –„Железният светилник”
image_pdfimage_print