Изложба за 24 май- Ден на славянската писменост и култура

 

20170510_151440 (1)

Учениците от кръжока по Изобразително изкуство към Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ направиха изложба по повод  24 май- Ден на славянската писменост и култура. Делото на  братята  Кирил и Методий винаги ще ни зарежда с национално самочувствие и с желание да съхраняваме заветите им.

image_pdfimage_print