Заключително събитие по проект на МОСВ и Ес Ер Технолоджис


Днес, на 07.04.2023 г. от 14.30 ч в СУ „Васил Левски“ в град Гълъбово зам-кметът на Община Гълъбово инж. Пламен Бараков присъства на заключителното събитие по проект на МОСВ и Ес Ер Технолоджис (Ес Ер Те) ООД, финансиран по ОПОС 2014-2020 г.: „Система за автоматизирано разделно събиране на употребявани опаковки от безалкохолни напитки в училища и ответно даване на бонуси“.
Децата от училището посрещнаха своите гости с цяла програма – музикални изпълнения и стихотворения, на екологична тематика.
Директорът на СУ „Васил Левски“ Нели Кючукова похвали учениците и каза, че заради усърдието им ще ги заведе на еднодневна екскурзия в края на годината.
Всички деца получиха награди от организаторите и от Община Гълъбово. Допълнителни награди получиха още 20 деца, които са били най-активни до този момент.
Първите петима са:

  1. Андони Дончев, 2 клас, награда ДРОН
  2. Мирослав Абаджиев, 4 клас, награда ТАБЛЕТ
  3. Александра Василева, 6 клас, награда СЛУШАЛКИ, наградата й получиха класният ръководител и нейн съученик
  4. Ния Колева, 5 клас, награда СЛУШАЛКИ
  5. Радосвета Атанасова, 4 клас, награда СЛУШАЛКИ