Еволюция на животните

Учениците от групата за преодоляване на обучителни затруднения по биология и здравно образование –  VIII – X  клас към проект BG05M20P001 – 2.004 – 0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности/ Твоят час/“19451773_1637706466273712_2127709834_o, изработиха табло на тема: „Биологична еволюция“.

 

 

 

Учениците с много хъс, ентусиазъм и творчество направиха таблото, всеки от групата помогна със сръчните си ръце и знания за изработката му.

19457673_1637705639607128_715489621_o(1)19402654_1637704672940558_15509390_o

 

 

 

Със своята разработка децата искаха да покажат на съучениците си, че понякога най-простият организъм може да се окаже по-приспособен от много други еволюирали във времето, които обаче не са успели да се приспособят към динамично променящата се околна среда.

Ето го и готовото табло.

19451483_1637723726271986_1552294252_o

image_pdfimage_print