Да бъдем по-грижовни към природата

18090927_1382026578549025_1337225562_o Учениците от кръжока по Изобразително изкуство към Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ взеха участие в отбелязването на Деня на Земята с постер от рисунки. От него  струеше посланието да бъдем по-грижовни към природата .

Идеята,  която  свързва хората от цял свят на тази дата, е да се обединят в защита на околната среда. Да се напомни, че майката Земя има нужда от нас  –  да я пазим, обичаме и най-важното  – 18175424_1382026418549041_412233551_o да не я  променяме, защото и ние имаме нужда от нея .

image_pdfimage_print